تحول انسان در ساحت سینما
47 بازدید
محل نشر: مجموعه سینما از نگاه دین حوزه هنری – تهران حدودا 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی